Samostalna izložba fotografija održana u Tivtu, u galeriji Buća-Luković od 14. VI - 25. VI 2012. godine